หารือและสรุปโครงการสร้างอาสาสมัครแกนนำนักกฎหมายในชุมชนแรงงานข้ามชาติ รุ่นที่ 6 ทั้งพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ พื้นที่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

วันที่ 20 และ 21 ม.ค. 2567 (English and Shan below)

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ร่วมจัดการอบรมกับกลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรม และสหพันธ์แรงงานข้ามชาติ หารือและสรุปโครงการสร้างอาสาสมัครแกนนำนักกฎหมายในชุมชนแรงงานข้ามชาติ รุ่นที่ 6 ทั้งพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ พื้นที่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน อีกทั้งได้มีการจัดอบรมให้ความรู้โดยหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สํานักงานและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สํานักงานจัดหางาน และสํานักงานประกันสังคม

โครงการนี้จัดทำเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนกระบวนการในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ การรวมกลุ่ม และการเจรจาต่อรองให้กับแกนนำแรงงานจากชุมชนต่าง ๆ ที่แรงงานอาศัยอยู่เพื่อสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือแนะนำกับชุมชนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูนต่อไป

(Shan version)

ဝၼ်းထီႉ 20 လႄႈ 21 လိူၼ် 1 ပီႊ 2567

တၢင်းၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်ႉပွင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်းၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းတႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ‌ႄလႈၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈမႃးႁဵၼ်းပၵ်းပိူင်မႆၢမီႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇ‌ေတပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ‌ႄလႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွႆႈလိူဝ်ပီႈၼွင်ႉတူင်ႇဝူင်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸုပ်ႈထီႉ 5 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇလႄႈၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း လႆႈမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႆၢႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မႃးၽိုၵ်းသွၼ်‌‌ႄလႈပၼ်တၢင်းႁူႉ မိူၼ်ၸူင်ႉၼင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႆၢႇၸွႆႈလိူဝ်လႄႈတူၺ်းထိုင်ႁႅင်းၵၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႆၢႇၸတ်းႁုၵၢၼ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွင်းၽႆၢႇပၵၢၼ်သင်ၶူမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼႆႉလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၼ်ႁႅင်းၽူႈၶဝ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ‌ႄလႈပွင်ႇၸႂ်လွင်ႈပၵ်ႉပိူင်မႆၢမီႈတီႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ ‌ၵၢၼ်ႁူမ်ႈတုမ်ပဵၼ်မူႇၸုမ်းလႄႈလွၵ်းလႆၢးတႃႇ‌ေတဢုပ်ႇဢူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း လႄႈႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တီႈဢၼ်ၸွႆႈလိူဝ်ပီႈၼွင်ႉတူင်ႇဝူင်းႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇလႄႈလမ်းပုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈလႆႈ

(Enlish version)

January 20 and 21, 2024

The Human Rights and Development Foundation, together with tWomen Workers For Justice Group and Migrant Workers Federation, organized training. Discuss and summarize the project of training volunteer lawyers in Chiang Mai and the fifth generation migrant worker community in the region. Moreover, invited the Labor Protection and Welfare Office, Employment Office and other government agencies. And the Social Security Office for shared information about migrant workers.

The project aims to raise awareness and understanding of relevant laws, procedures for obtaining various rights and groups. And negotiate with labor leaders from different communities. Migrant worker communities living in Thailand