คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่หารือแนวทางเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนต่อการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่หารือแนวทางเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนต่อการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” นำโดย กัณวีร์ สืบแสง รองประธานคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) แบบบัญชีรายชื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงอนุกรรมการ ได้เดินทางเข้าหารือกับหน่วยงานภาครัฐในประเด็นการบริหารจัดการผู้หนีภัยจากการสู้รบจากประเทศเมียนมา และแรงงานข้ามชาติ ข้อจํากัดและข้อท้าทายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตาก โดยเน้นประเด็น ผู้ลี้ภัย / กลุ่มคนไร้เอกสาร / แรงงานข้ามชาติ / เด็กข้ามชาติ

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด, ผู้ประสานงานคลินิกกฎหมายสัญชาติ จาก โรงพยาบาลอุ้มผางและโรงพยาบาลแม่สอด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก หรือ พมจ. ,จัดหางาน จังหวัดตาก, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก, ประกันสังคม จังหวัดตาก, แรงงานจังหวัด, ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), ผู้แทนจากหน่วยงานฝ่ายปกครองประเด็นสถานะบุคคล, นายอำเภอแม่สอด, เทศบาลแม่สอด หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร ,นายอำเภอแม่ระมาด, นายอำเภอท่าสองยาง, นายอำเภอพบพระ, นายอำเภออุ้มผาง, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด สภอ.แม่สอด ,ผู้แทนจากหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงประเด็นบริบทพื้นที่ชายแดนและบริหารจัดการความมั่นคง,ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร (ผบ.กกล.นเรศวร), ผู้บังคับหน่วยหน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ผบ.ฉก.ราชมนู)