HRDF ได้จัดงานโครงการอบรมแรงงานข้ามชาติเพื่อสื่อสารอย่างปลอดภัยบน TIKTOK ให้กับแกนนำแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

20-21 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา
HRDF ได้จัดงานโครงการอบรมแรงงานข้ามชาติเพื่อสื่อสารอย่างปลอดภัยบน TIKTOK ให้กับแกนนำแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องอเมริกันคอนเนอร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรปาหนัน ชัญญา อินฟูเอนเซอร์จาก TikTok ช่องเคาะนางงาม และศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ พนักงานสื่อสารจาก HRDF วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้คือ

1) พัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานข้ามชาติ (Migrant Leaders) ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน กฎหมาย และนโยบายต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการใช้ TIKTOK อย่างปลอดภัย
สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ TIKTOK เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน
3) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน กฎหมาย และนโยบายต่างๆ แก่แรงงานข้ามชาติและครอบครัว ผ่านแพลตฟอร์ม TIKTOK

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพลังแรงงานข้ามชาติ!
ติดตาม HRDF บน TIKTOK กันต่อนะ!

เราพร้อมนำเสนอสาระความรู้ ข่าวสาร กิจกรรม และเรื่องราวแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ
ร่วมสนับสนุนแรงงานข้ามชาติ ไปด้วยกัน!

ช่องทางติดตาม:
https://lnkd.in/gXVH9rwx