ประมวลภาพกิจกรรมอบรมกลุ่มอาสาสมัคร แกนนำนักฎหมาย แรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ที่ ศูนย์ศึกษาสงเคราะห์ วัดเทพนรรัตน์ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มอาสาสมัครแกนนำนักฎหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ทำงานอาสาสมัครหรือแรงงานข้ามชาติที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 20 คน
โดยปี 2567  มสพ. จะมีการจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร อีก 2 ครั้ง เพื่อจะให้กลุ่มผู้เข้าร่วมมีโอกาสต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพเป็นอาสาสมัครนักกฎหมายเพื่อแรงงานข้ามชาติในอนาคต

วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เเละพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครแกนนำนักกฎหมายโดนเน้นประเด็นการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน หรือสิทธิต่างๆตามกฎหมาย รวมถึงกลไกการร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐ เช่น การแสวงหาข้อเท็จจริง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กองทุนประกันสังคม เเละ กองทุนเงินทดแทน ในเขตพื้นที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

มสพ. ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสำหรับการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ กิจกรรมนี้เปรียบเสมือนก้าวที่สำคัญสำหรับกลุ่มคนทำงานกับแรงงานข้ามชาติในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไปพร้อม ๆ กัน

ติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรมอบรมกลุ่มแกนนำครั้งถัดไปได้ที่
Website: https://hrdfoundation.org
X & Tiktok & LinkedIn & YouTube & IG : Hrdf_thailand
#แรงงานข้ามชาติ #เมียนมา #มหาชัย #อบรม #กลุ่มแกนนำ  #สิทธิมนุษยชน #HRDF #ILO-S2SR