เว็บไซด์ Migrant Labor Radio เปิดตัววิทยุออนไลน์ภาคภาษาไทใหญ่-พม่า เพื่อส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 วิทยุเพื่อพี่น้องแรงงานข้ามชาติ หรือ MLRadio ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) และโครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ MJP ได้เปิดตัวรายการวิทยุเพื่อพี่น้องแรงงานข้ามชาติผ่านเวบไซด์ www.migrant-labor-radio.org โดยพันธกิจของรายการวิทยุนี้เพื่อให้ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าที่อยู่ในประเทศไทย ทางรายการได้ริเริ่มโปรแกรมนำร่อง โดยจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและนโยบายของรัฐต่อแรงงานข้ามชาติ ผ่านรายการสดในระบบ AM และ FM ที่สามารถรับฟังได้ทั่วทั้งประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่ของรัฐฉาน ออกอากาศอาทิตย์ละสามครั้ง เป็นภาษาพม่า-ไทใหญ่ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนำร่องนี้ได้ที่ http://migrant-labor-radio.org/current-projects-shan-migrant-radio-talk-show หรือติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่ [email protected]