ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร  ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำสำนักงานมูลนิธิฯที่กรุงเทพฯ


ความรับผิดชอบ

งานบริหารจัดการโครงการวางแผนโครงการและประสานงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ประสานงานกับองค์กรเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในการจัดประชุม  การฝึกอบรมร่วมกับ และพัฒนาหลักสูตรตามคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ติดตามความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือคดี กับทนายความและ องค์กรเครือข่ายที่ทำงาน

รายงานความคืบหน้า และจัดทำรายงาน


บรรทัดฐานการคัดเลือก

มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Internet

มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน


คุณสมบัติ

ปริญญาตรี นิติศาสตร์

ภาษาอังกฤษใช้งานได้


เงื่อนไขและสวัสดิการ

เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นต่อประสบการณ์

กองทุนประกันสังคม  การประกันชีวิตและสุขภาพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติ และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่  [email protected]  หรือ

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 

เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน .สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 277 6882 ต่อ 108

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 18 กุมภาพันธ์ 2557