Job Announcement Archive

รับสมัคร: : ผู้ประสานงานโครงการกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทางคดี กลุ่มผู้เคลื่อนย้าย ของกิจกรรมในโครงการ Emergency Protection Services to Myanmar Refugee in Thailand คลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Read More