Job Announcement Archive

รับสมัคร : Program Director / ผู้อำนวยการโครงการประจำอยู่ในสำนักงาน กทม.

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย) Program Director / ผู้อำนวยการโครงการประจำอยู่ สำนักงาน กทม.   หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตามให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้ประสานงานของ สำนักงานมูลนิธิแม่สอด เชียงใหม่ มหาชัย
Read More