News Archive

ใบแจ้งข่าว: ศาลแรงงาน ภาค1 พิพากษาสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างทำงานบ้านเด็กหญิงชาวลาว จำนวน 11,000 บาท จากกรณีถูกนายจ้างทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกบังคับใช้แรงงาน และได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นเวลานานกว่า 2ปี 8เดือน

Read More

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติและผู้ไร้สัญชาติ ยื่นฟ้องศาลปกครองปกครอง กรณี โครงการเยียวยา “ม.33 เรารักกัน” ที่เสนอโดยกระทรวงแรงงาน มีการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และตราสารระหว่างประเทศ

Read More

ใบแจ้งข่าว: ลูกจ้างหญิงชาวเมียนมาจำนวน 4 ราย ได้รับเงินค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย 413,939.88 บาท ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีบริษัทมีคำสั่งย้ายที่ทำงานโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

Read More