รวมหนังสือข่าวด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย: การเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิ กรกฎาคม 2556-ธันวาคม 2557
การค้ามนุษย์ โจทย์ใหญ่ข้ามชาติ ปัญหาระดับสากล
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Latest

ภาษาพม่า: ใบแจ้งข่าว อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขึ้นเบิกความในคดีที่พนักงานอัยการ จังหวัดสงขลา เป็นโจทก์ยื่นฟ้องข้อหา ค้ามนุษย์ โดยมีชาวโรฮิงญาเป็นผู้เสียหาย

ใบแจ้งข่าว อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขึ้นเบิกความในคดีที่พนักงานอัยการ จังหวัดสงขลา เป็นโจทก์ยื่นฟ้องข้อหา ค้ามนุษย์ โดยมีชาวโรฮิงญาเป็นผู้เสียหาย

แถลงการณ์ต่อกรณีการพบศพชาวโรฮิงญา รัฐต้องดำเนินคดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและจัดสรรการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวโรฮิงญาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม