หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิแก่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ฉบับที่8
รวมหนังสือข่าวด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย: การเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิ กรกฎาคม 2556-ธันวาคม 2557
การค้ามนุษย์ โจทย์ใหญ่ข้ามชาติ ปัญหาระดับสากล
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Latest

ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดตรัง รับฟ้องคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหา ข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และยกคำร้องทนายความผู้เสียหายในการเป็นโจทก์ร่วมเฉพาะข้อหาตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์