นายสมชาย หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเข้าพบนางอองซาน ซูจี หัวหน้าพรรค NLD
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 นายสมชาย หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ได้เดินทางไปเมืองเนปิดอว์ ประเทศพม่าเพื่อเข้าพบนางอองซาน ซูจี หัวหน้าพรรค NLD และประธานคณะกรรมาธิการหลักนิติธรรมแห่งรัฐสภาสหภาพพม่า ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายนักกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEALAW อ่านต่อ
International Rescue Committee (IRC) ผลิตหนังสั้น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขยายระเวลาเพื่อปรับสถานะแก่แรงงานข้ามชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 15 มกราคม 2556
เว็บไซด์ Migrant Labor Radio เปิดตัววิทยุออนไลน์ภาคภาษาไทใหญ่-พม่า เพื่อส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 วิทยุเพื่อพี่น้องแรงงานข้ามชาติ หรือ MLRadio ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) และโครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ MJP ได้เปิดตัวรายการวิทยุเพื่อพี่น้องแรงงานข้ามชาติผ่านเวบไซด์ www.migrant-labor-radio.org อ่านต่อ
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
Prev
Next

News »

[1 ก.ค. 2014 | ]

ตามที่มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการัพฒนา (มสพ.) ได้ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ด.ญ.แอร์ ชาวกะเหรี่ยง ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการถูกนายจ้างทารุณกรรมและใช้แรงงานเยี่ยงทาสนั้น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 14.00 น.  ศาลจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร ได้อ่านคำพิพากษาในคดีที่นางโม วาเตง ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงแอร์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายนที แตงอ่อน และนางสาวรัตนากร ปิยะวรธรรม นายจ้าง เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำร้ายร่างกายเด็กหญิงแอร์ ขณะที่ทำงานรับใช้ในบ้านของนายจ้างทั้งสอง

โดยศาลได้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ดังนี้

ส่วนที่ 1.ค่าเสียหายที่สามารถคำนวนเป็นจำนวนเงินได้ ตามมาตรา  444 ประมวลกฎหมายแพ่งเเละพาณิชย์

เป็นค่าชดใช้อันต้องสูญเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้งเชิงตามแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันและในอนาคตโดยศาลพิจารณาเเล้วจะกำหนดให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งความร้ายแรงตามกรณี ประกอบด้วย

1.ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 303,233 บาทตามรายละเอียดใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดี

2. ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต 800,000 บาท

3. ค่าเสียหายที่จะต้องสูญเสียความสามารถในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า 50 ปี เป็นเงิน 1,000,000 บาท

ส่วนที่ 2. ค่าเสียหายที่ไม่อาจคิดคำนวนเป็นจำนวนเงินได้ ตามมาตรา 446ประมวลกฎหมายแพ่งเเละพาณิชย์

คือ ค่าทนทุกข์ทรมานระหว่างเจ็บป่วย ค่าเสียสูญเสียสมรรถภาพในการเจริญพันธุ์ และ ค่าเสียหายจากความสวยงามของเด็กหญิงแอร์ โดยโจทก์มีสิทธิเรียกได้ตามกฎหมาย มิจำต้องคำนึงว่าโจทก์จะได้ประกอบอาชีพหรือไม่ ประกอบด้วย

1. ค่าทนทุกข์ทรมานระหว่างเจ็บป่วย 600,000 บาท

2. ค่าเสียสูญเสียสมรรถภาพในการเจริญพันธุ์ 700,000 บาท

3.ค่าเสียหายจากความสวยงามของโจทก์ 700,000 บาท

ทั้งนี้ ศาลยังสั่งให้จำเลยจ่ายค่ายานพาหนะสำหรับโจทก์ในการเดินทางไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงิน 500,000 บาท รวมค่าเสียหายที่ศาลสั่งให้จำเลยทั้งสองชำระแก่โจทก์ทั้งสิ้น 4,603,233 บาท

เเต่อย่างไรก็ตาม การที่ครอบครัวของ ด.ญ.แอร์ จะได้รับเงินค่าเสียหายจริงๆมากน้อยเพียงใด ยังต้องผ่านกระบวนการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองอีกขั้นตอนหนึ่งจึงจะสามารถนำเงินมาชำระเป็นค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามที่ศาลพิพากษาได้

โดยต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการเรียกร้องสิทธิเกิดขึ้นเมื่อปี 2552 ขณะนั้นเด็กหญิงแอร์อายุประมาณ 7 ขวบ ได้หายออกไปจากบ้านพักที่เด็กหญิงแอร์เคยอยู่ร่วมกับบิดามารดาซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติชาวพม่า ซึ่งเป็นบ้านพักที่อยู่ในไร่อ้อยของนายจ้าง ที่จังหวัดกำแพงเพชร ทางบิดาเเละมารดาได้พยายามตามหาตัวเด็กหญิงแอร์เเต่ไม่พบ

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 มีการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่รวมทั้งการให้ข้อมูลจากพลเมืองดีท่านหนีง ทำให้พบตัวเด็กหญิงแอร์ ซึ่งถูกนายจ้างคนเดิมของบิดามารดาลักพาตัวจากบ้านพักที่อยู่ในไร่อ้อยของนายจ้างคนใหม่ของบิดามารดา และบังคับให้ทำงานเป็นเด็กรับใช้ในบ้านของนายจ้าง คือ นายนที แตงอ่อน… Read More

News »

[24 มิ.ย. 2014 | ]

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยนายจอห์น แคร์รี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่รายงานประจำปี เรื่อง สถานการณ์การค้ามนุษย์​ ปี 2557 (Trafficking in Person Report 2014 หรือ Tip report) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 (เวลาประเทศไทย) ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ ประเทศไทยถูกลดอันดับจากประเทศที่อยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 2 อันเป็นกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองลงมาอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เลวร้ายที่สุด    ในรายงานฉบับดังกล่าวเเสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์เเละเสนอข้อแนะนำบางประการให้ประเทศไทยพิจารณาเเละทบทวนเพื่อยกระดับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ใน 3 ประเด็น ได้แก่

1. ประเด็นการรณรงค์เเละป้องกันการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในพันธกรณีระหว่างประเทศ คือ The 2000 UN TIP Protocol (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) เเละจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงปัญหาเเละความสำคัญต่อการยุติการค้ามนุษย์

2. ประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยในเบื้องต้นพบว่ายังไม่สามารถคุ้มครองสวัสดิภาพเเละให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างทั่วถึงได้  อีกทั้งยังพบความบกพร่องเเละความขัดเเย้งของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการคัดเเยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อีกด้วย

3. ประเด็นกระบวนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะภาครัฐที่ถูกมองว่ายังไม่มีความพยายามที่มากพอในการใช้มาตรการทางกฎหมายเเละมาตรการทางนโยบายอย่างบูรณาการในการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ กล่าวคือ

3.1 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพทั้งในหน่วยงานด้านการยุติธรรม หน่วยงานที่มีบทบาทในการป้องกันเเละเยียวยาเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

3.2 ปัญหาการทุจริตหรือเรียกรัRead More

News »

[17 มิ.ย. 2014 | ]

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ทำการยึดอำนาจการปกครอง มาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วที่ คสช.ได้ออกประกาศ-คำสั่ง จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 จำนวน 68 ฉบับ โดยมีคำสั่งที่ 59/2557 และ60/2557 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ โดยมีตัวแทนด้านความมั่นคงและข้าราชการพลเรือนร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จากการติดตามสถานการณ์ของเครือข่ายประชากรข้ามชาติ และองค์กรแนบท้าย พบว่า ก่อนคสช.จะได้ออกคำสั่งเลขที่ 59/2557 และ 60/2557 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในนามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัด (กอ.รมน.จว.) บางพื้นที่ได้ให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนว่าได้ดำเนินการที่เรียกว่าจัดระเบียบแรงงานต่างด้วยโดยใช้กำลังปิดล้อม ตรวจค้นบ้านที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและควบคุมแรงงานข้ามชาติไว้เป็นจำนวนมาก จากข้อมูลที่ได้รับพบว่ามีกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ถูกควบคุมตัวหลายกลุ่ม เช่น แรงงานไม่มีเอกสารเดินทางเข้าเมืองแบบถูกกฎหมายและไม่มีใบอนุญาตให้ทำงาน บางรายมีหนังสือเดินทางแต่ใบอนุญาตทำงานไม่สอดคล้องกับพื้นที่ทำงานกับพื้นที่ที่่มีการพบและควบคุมตัวแรงงาน บางกรณีเป็นแรงงานที่มีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานครบสี่ปี มีการดำเนินการรื้อถอนบ้านในชุมชนที่ต้องสงสัยว่ามีแรงงานข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายพักอาศัยอยู่ และบางกรณีได้มีการดำเนินการที่มีแนวโน้มจะละเมิดต่อมาตรการการคุ้มครองเด็กตามกฎหมายคุ้มครองของไทย และตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งจากกระแสข่าวเรื่องจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ทำให้แรงงานข้ามชาติมีความหวาดกลัวและมีความเสี่ยงว่าจะถูกจับกุม จึงทยอยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวนหลายแสนคน ซึ่งย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาภาวะการขาดแคลนแรงงานในภาคผลิตทั้งอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการขาดแคลนแรงงาน โดยให้รัฐบาลมีนโยบายจดทะเบียนแรงงานเพื่อให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหากลุ่มแรงงานที่ทำงานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย สามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ มีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง เครือข่ายประชากรข้ามชาติเห็นว่า นอกจากรัฐบาลไทยมีความพยายามในแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว ยังสามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของชาติด้วยเนื่องจากทำให้ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จในการจัดการแรงงานข้ามชาติ

อย่างไรก็ตามปัญหาของแรงงานข้ามชาติ ยังต้องมีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่สำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และการนำเข้าที่ผ่านบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีเงื่อนไขอนุญาตให้ทำงานได้ครั้งละ 2 ปี และสามารถต่Read More