หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิแก่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ฉบับที่8
รวมหนังสือข่าวด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย: การเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิ กรกฎาคม 2556-ธันวาคม 2557
การค้ามนุษย์ โจทย์ใหญ่ข้ามชาติ ปัญหาระดับสากล
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Latest

ประกาศรับสมัครงาน: เจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านกิจกรรม Program Coordinator

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านกิจกรรม  Program  Coordinator