นายสมชาย หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเข้าพบนางอองซาน ซูจี หัวหน้าพรรค NLD
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 นายสมชาย หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ได้เดินทางไปเมืองเนปิดอว์ ประเทศพม่าเพื่อเข้าพบนางอองซาน ซูจี หัวหน้าพรรค NLD และประธานคณะกรรมาธิการหลักนิติธรรมแห่งรัฐสภาสหภาพพม่า ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายนักกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEALAW อ่านต่อ
International Rescue Committee (IRC) ผลิตหนังสั้น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขยายระเวลาเพื่อปรับสถานะแก่แรงงานข้ามชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 15 มกราคม 2556
เว็บไซด์ Migrant Labor Radio เปิดตัววิทยุออนไลน์ภาคภาษาไทใหญ่-พม่า เพื่อส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 วิทยุเพื่อพี่น้องแรงงานข้ามชาติ หรือ MLRadio ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) และโครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ MJP ได้เปิดตัวรายการวิทยุเพื่อพี่น้องแรงงานข้ามชาติผ่านเวบไซด์ www.migrant-labor-radio.org อ่านต่อ
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
Prev
Next

News »

[8 ส.ค. 2014 | ]

Nearly 100 organizations around the world appealed to members of the Thai Pineapple Industry Association (TPIA) to urge its fellow member Natural Fruit to drop the cases filed against researcher, activist and human rights defender Andy Hall. Hall is facing a total of six criminal and civil charges brought by Natural Fruit for his work on a report by Finnwatch, which exposed serious rights abuses at the company’s factory.

 

News »

[1 ก.ค. 2014 | ]

ตามที่มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการัพฒนา (มสพ.) ได้ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ด.ญ.แอร์ ชาวกะเหรี่ยง ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการถูกนายจ้างทารุณกรรมและใช้แรงงานเยี่ยงทาสนั้น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 14.00 น.  ศาลจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร ได้อ่านคำพิพากษาในคดีที่นางโม วาเตง ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงแอร์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายนที แตงอ่อน และนางสาวรัตนากร ปิยะวรธรรม นายจ้าง เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำร้ายร่างกายเด็กหญิงแอร์ ขณะที่ทำงานรับใช้ในบ้านของนายจ้างทั้งสอง

โดยศาลได้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ดังนี้

ส่วนที่ 1.ค่าเสียหายที่สามารถคำนวนเป็นจำนวนเงินได้ ตามมาตรา  444 ประมวลกฎหมายแพ่งเเละพาณิชย์

เป็นค่าชดใช้อันต้องสูญเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้งเชิงตามแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันและในอนาคตโดยศาลพิจารณาเเล้วจะกำหนดให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งความร้ายแรงตามกรณี ประกอบด้วย

1.ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 303,233 บาทตามรายละเอียดใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดี

2. ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต 800,000 บาท

3. ค่าเสียหายที่จะต้องสูญเสียความสามารถในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า 50 ปี เป็นเงิน 1,000,000 บาท

ส่วนที่ 2. ค่าเสียหายที่ไม่อาจคิดคำนวนเป็นจำนวนเงินได้ ตามมาตรา 446ประมวลกฎหมายแพ่งเเละพาณิชย์

คือ ค่าทนทุกข์ทรมานระหว่างเจ็บป่วย ค่าเสียสูญเสียสมรรถภาพในการเจริญพันธุ์ และ ค่าเสียหายจากความสวยงามของเด็กหญิงแอร์ โดยโจทก์มีสิทธิเรียกได้ตามกฎหมาย มิจำต้องคำนึงว่าโจทก์จะได้ประกอบอาชีพหรือไม่ ประกอบด้วย

1. ค่าทนทุกข์ทรมานระหว่างเจ็บป่วย 600,000 บาท

2. ค่าเสียสูญเสียสมรรถภาพในการเจริญพันธุ์ 700,000 บาท

3.ค่าเสียหายจากความสวยงามของโจทก์ 700,000 บาท

ทั้งนี้ ศาลยังสั่งให้จำเลยจ่ายค่ายานพาหนะสำหรับโจทก์ในการเดินทางไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงิน 500,000 บาท รวมค่าเสียหายที่ศาลสั่งให้จำเลยทั้งสองชำระแก่โจทก์ทั้งสิ้น 4,603,233 บาท

เเต่อย่างไรก็ตาม การที่ครอบครัวของ ด.ญ.แอร์ จะได้รับเงินค่าเสียหายจริงๆมากน้อยเพียงใด ยังต้องผ่านกระบวนการบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองอีกขั้นตอนหนึ่งจึงจะสามารถนำเงินมาชำระเป็นค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามที่ศาลพิพากษาได้

โดยต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการเรียกร้องสิทธิเกิดขึ้นเมื่อปี 2552 ขณะนั้นเด็กหญิงแอร์อายุประมาณ 7 ขวบ ได้หายออกไปจากบ้านพักที่เด็กหญิงแอร์เคยอยู่ร่วมกับบิดามารดาซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติชาวพม่า ซึ่งเป็นบ้านพักที่อยู่ในไร่อ้อยของนายจ้าง ที่จังหวัดกำแพงเพชร ทางบิดาเเละมารดาได้พยายามตามหาตัวเด็กหญิงแอร์เเต่ไม่พบ

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 มีการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่รวมทั้งการให้ข้อมูลจากพลเมืองดีท่านหนีง ทำให้พบตัวเด็กหญิงแอร์ ซึ่งถูกนายจ้างคนเดิมของบิดามารดาลักพาตัวจากบ้านพักที่อยู่ในไร่อ้อยของนายจ้างคนใหม่ของบิดามารดา และบังคับให้ทำงานเป็นเด็กรับใช้ในบ้านของนายจ้าง คือ นายนที แตงอ่อน… Read More