News Archive

ใบแจ้งข่าว: สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งให้ทายาทแรงงานข้ามชาติ ได้รับประโยชน์ทดแทน เป็นเงิน 360,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากการรับบริการทางการแพทย์

Read More

ใบแจ้งข่าว: ศาลแรงงาน ภาค1 พิพากษาสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างทำงานบ้านเด็กหญิงชาวลาว จำนวน 11,000 บาท จากกรณีถูกนายจ้างทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกบังคับใช้แรงงาน และได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นเวลานานกว่า 2ปี 8เดือน

Read More