News Archive

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา สำนักงานสาขาจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้ความรู้แรงงานในจังหวัดสมุทรสาครที่ ศูนย์ศึกษาสงเคราะห์ วัดเทพนรรัตน์ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

Read More

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา สำนักงานสาขาจังหวัดสมุทรสาคร เข้าให้ความรู้ภายใน อาคารเรียน ของวัดเทพนรรัตน์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วม เป็นแรงงานชาว Myanmar ที่ทำงานโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร

Read More